Tự động

Ngành công nghiệp ô tô là một trong những ngành phát triển nhanh nhất thế giới hiện nay.

Ở Đông Nam Á, sự tăng trưởng của ngành công nghiệp ô tô là chưa từng có với phát triển dân số có thu nhập trung bình tại một tốc độ nhanh chóng do đô thị hóa nhanh chóng. Indonesia và Thái Lan là hai quốc gia Đông Nam Á hàng đầu với ngành công nghiệp ô tô mạnh mẽ. Trong vài năm qua đã dẫn đến sự bùng nổ cho một số các công ty ô tô lớn nhất thế giới và trong dự đoán tăng trưởng theo cấp số nhân trong khu vực, Indonesia và Thái Lan là vị trí tốt để trở thành nước sản xuất lớn nhất của ô tô trong các thập kỷ tới.

Chúng tôi đã làm việc với các công ty ô tô hàng đầu thế giới từ bản vẽ để sản xuất, bao gồm các giai đoạn khác nhau của quá trình sản xuất từ khâu cắt, hàn, dập, tạo hình, uốn và sơn màu. Fortis sản phẩm mài mòn cho ô tô đã giành được giải thưởng cho sự đổi mới của nó mà lần lượt cung cấp rất cạnh tranh trong nền công nghiệp này.