Kim khí

Fortis loạt sản phẩm mài mòn cho các ngành công nghiệp kim loại bao gồm các sản phẩm mài mòn với một mảng rộng được ứng dụng từ việc loại bỏ bề mặt để đánh bóng chính xác được thiết kế để cung cấp khả năng cạnh tranh cắt cạnh bằng cách tăng năng suất và sản lượng.

Fortis sản phẩm mài mòn cho kim loại thích hợp cho thép và kim loại màu.

Công cụ phần cứng

Fortis sản phẩm mài mòn đã được giúp đỡ các ngành công nghiệp kim loại trong gần một thập kỷ òđi hỏi các ứng dụng từ mài bề mặt, làm sạch bề mặt mối hàn, hoàn thiện và đánh bóng. Những sản phẩm này chỉ là một trong số ít các sản phẩm mà chúng ta thấy trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, bảo vệ ngôi nhà của chúng ta, xe hơi và cộng đồng.

Chế tạo sắt

Từ bản vẽ để sản xuất, sản phẩm mài mòn Fortis cung cấp giải pháp sáng tạo với thực hành mang lại kết quả vượt trội cho khách hàng của chúng tôi để trở thành nhà lãnh đạo trong ngành công nghiệp của họ.

Trong suốt giai đoạn khác nhau của quá trình sản xuất từ khâu cắt, hàn, dập, tạo hình,uốn và sơn màu, chúng tôi đã làm việc với một số các công ty ô tô hàng đầu thế giới để thiết kế và cung cấp sản phẩm sáng tạo mài mòn có thể cung cấp cạnh tranh trong ngành công nghiệp này.

Mạ và đánh bóng

Nhiệm vụ của chúng tôi là cung cấp tính nhất quán trong mạ nhẵn chất lượng để giảm đi sự làm lại hàng. Fortis mài mòn trong phạm vi sản phẩm mạ và đánh bóng được thiết kế để nâng cao năng suất và sản lượng bằng cách giảm thiểu làm lại

Đường ống nước

Từ cắt nặng, mài và đánh bóng bề mặt để vòi nước và đồ đạc, Fortis sản phẩm mài mòn và các hệ thống hoàn thiện có thể giúp bạn đáp ứng các yêu cầu khắt khe nhất.